Service-and-Arboretum

ประวัติ NCSU Extension Service and Arboretum 

สถานที่ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องมีเรื่องราวอันน่าสนใจด้วยกันทั้งสิ้น บางทีประวัติที่ได้มีการก่อตั้งขึ้นมาอาจไม่ได้สำคัญเท่ากับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นมาว่าจริงๆ แล้วการจัดตั้งอะไรขึ้นมาสักอย่างนั้นวัตถุประสงค์หลักมันคืออะไร หากเป็นการสร้างเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมตรงจุดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรและมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับที่ NCSU Extension Service and Arboretum  ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ให้ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม

pic-Arboretum

ประวัติที่น่าสนใจของ NCSU Extension Service and Arboretum 

NCSU Extension Service and Arboretum เป็นความต้องการของ The North Carolina State Universityที่ต้องการจะให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าถึงทรัพยากรและความชำนาญของ The North Carolina State University ได้อย่างง่ายดายผ่านระบบการศึกษาที่มากมายไม่ว่าจะเป็นจากโปรแกรม การศึกษาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมไปถึงงานอีเวนท์ โดยข่าวสารหลักๆ คือต้องการจะให้ข้อมูลที่ดีที่สุดรวมถึงเป็นข้อมูลที่ดีเพื่อเอาไว้สำหรับการวิจัย โดยมีอาสาสมัครที่มีสมาชิกกว่า 300 คน รวมกันทำงานกว่าหลายชั่วโมงในแต่ละปีในการให้ข้อมูลแก่เหล่าคนในชุมชนรวมไปถึงการช่วยเหลือสวนหรือสถานที่ต่างๆ ให้เกิดความสวยงาม The North Carolina State University เน้นให้ความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการทำสวนกับกลุ่มผ่านสำนักวิทยากร มีหน้าที่ช่วยรักษา ช่วยการทำสวนสาธิตด้วยการเพาะปลูกการตัดหญ้า การตัดแต่งกิ่ง การถือยอดขายโรงงานขนาดใหญ่ที่ช่วยในการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการประชุมกับวิทยากรทุกๆ เดือนอีกด้วย เรื่องที่ต้องการจะเน้นอีกเรื่องก็คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอันเป็นข้อมูลระหว่างการวิจัยแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับหัวข้อส่วนต่างๆ การเลือกพืชที่มีความเหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณเอง วิธีการระบุวัชพืช แมลง โรคต่างๆ ของพืช การหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากจนเกินไป สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย นอกจากนี้ในพื้นที่ของ NCSU Extension Service and Arboretum ยังมีการให้ทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือการทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกัน

อย่างที่กล่าวเอาไว้เบื้องต้นว่าการจะจัดตั้งองค์กรหรือสถานที่ใดขึ้นมาก็ตามส่วนหนึ่งที่สำคัญมากกว่าประวัติที่มีการก่อตั้งขึ้นมาก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นมามากกว่า NCSU Extension Service and Arboretum เองก็ได้แสดงถึงจุดยืนที่ชัดเจนของพวกเขาให้ได้เห็นแล้วว่ามันมีความน่าสนใจ มีความสำคัญมากมายขนาดไหน เป็นเหมือนศูนย์รวมความรู้ความเข้าใจต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ต้องการความรู้เหล่านี้ได้รับสิ่งดีๆ เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ที่สำคัญยังทำให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อคนอื่นมากมายอีกด้วย