news-Botanischer-Garten---BOGA

Botanischer Garten หรือ Botanical garden เป็นสวนที่มีเป้าหมายในการรวบรวมพันธุ์ไม้เพื่อ การดูแลรักษา และการจัดแสดงพืชที่มีความหลากหลาย อาจมีพืชเฉพาะที่หายากอย่าเช่น ต้นกระบองเพชร (cacti) และพืชอวบน้ำ (Succulent plant) และสวนสมุนไพร (herb gardens) จากส่วนต่าง ๆ ของโลก ส่วนใหญ่แล้วสวนพฤกษศาสตร์มักจะมีเรือนกระจก (greenhouses) ที่ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงพืชที่จำเป็นต้องควบคุมสภาพอากาศ รายได้ส่วนใหญ่ของสวนมาจากการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยียมชมความงามของธรรมชาติ ในขณะที่บางแห่งก็เปิดให้เข้ารับชมได้ฟรี ภายในจะมีแหล่งให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอย่างห้องสมุด หรือ ห้องนิทรรศการศิลปะ

สวนพฤกษศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะสร้างและดูแลโดยมหาวิทยาลัย หรือ องค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมักจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องสมุนไพรและอนุกรมวิธานพืช โดยหลักการแล้วบทบาทของพวกเขาคือการเก็บรักษาพืชให้มีชีวิต โดยจะทำการสำรวจและจัดเก็บเป็นเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แม้ว่าสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่ และความสนใจพิเศษที่แต่ละสวนมีเป้าหมายแตกต่างกันออกไป บางแห่งอาจมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพืชเขตร้อนโดยเฉพาะ ในบางส่วนก็อาจะศึกษาพืชแบบผสมผสาน

ต้นกำเนิดของสวนพฤกษศาสตร์

ต้นกำเนิดของสวนพฤกษศาสตร์สมัยใหม่นั้น เชื่อกันว่ามีความเชื่อมโยงกับคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลีในศตวรรษที่ 16 ซึ่งมีเป้าหมายในการเพาะปลูกและศึกษาเรื่องสมุนไพรโดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับสวนในปัจจุบันนี้ที่มีความใกล้เคียงกับสวนที่ยิ่งใหญ่ของสมัยโบราณอย่าง Theophrastus ใน Lyceum ของกรุงเอเธนส์โบราณ เมื่อคนในสมัยก่อนเริ่มมีความรู้เกี่ยวกับพืชมากขึ้น ทำให้ความกังวลในเรื่องการใช้งานพืชสมุนไพรเปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 17 จนเกิดเป็นความสนใจหลายประเทศเริ่มการนำเข้าพืชใหม่ผ่านการสำรวจนอกทวีปยุโรป

ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของลัทธิจักรวรรดินิยมยุโรปในปลายศตวรรษที่ 18 ทำให้เกิดความสนใจในด้านพืชเป็นพิเศษ จนมีการก่อตั้งสวนพฤกษศาสตร์ตามพื้นที่เขตร้อน และพืชเศรษฐกิจก็กลายเป็นจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่สำคัญของ Royal Botanic Gardens ของประเทศอังกฤษ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสวนพฤกษศาสตร์ได้กลายเป็นองค์กรทางวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ที่ได้ตอบสนองต่อความสนใจของผู้คนที่มีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติ ในประทุกเทศมักจะมีสวนเหล่านี้อยู่ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีมากกว่า 60 แห่ง อย่างเช่น สวนรุกขชาติ สวนรวมพรรณไม้ป่า สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีที่อยู่กระจัดกระจายตามจังหวัดต่างๆ เช่น สระแก้ว, ราชบุรี, ตรัง, พัทลุง, ราชบุรี, เชียงใหม่, สงขลา, นราธิวาส, อุดรธานี, พิษณุโลก, แพร่, ลำปาง, น่าน, สุโขทัย, พิจิตร และนครสวรรค์

One thought on “สวนพฤกษศาสตร์ (Botanischer Garten – BOGA) สวนริมน้ำที่สวยงาม

  1. สวนพฤกษศาสตร์ (Botanischer Garten – BOGA) สวนริมน้ำที่สวยงาม ถือว่า ผู้วางแผนทำสวนออกแบได้ดีมากเลยครับ เพราะมีแม่น้ำเป็นส่วนประกอบในการสร้างงานด้วย บาคาร่าออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้สีสันของดอกไม้เพื่อให้ความรู้สึดสดชื่นอีกด้วย

Comments are closed.