Botanicalbotany

สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1859 จากฝีมือของสมาคมเกษตรพืชสวน สวนเขียวอันร่มรื่นตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 เอเคอร์ จากเดิมได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เพาะปลูกซึ่งอยู่ในสภาพทิ้งร้าง ให้กลายมาเป็นสวนอันอุดมไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด เพื่อประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ ของผู้คนทั่วไป เช่น การวิ่งออกกำลังกาย , การนั่งปิกนิครับประทานอาหารกลางวัน , การชื่นชมธรรมชาติ , การนั่งเล่นพักผ่อน เป็นต้น นอกจากนี้พื้นที่อันแสนกว้างขวางอันอุดมพืชพรรณ ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยชั้นนำทางพฤกษศาสตร์กับพืชสวนอีกด้วย เป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งที่ 3 ของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ในช่วงปีแรกๆที่พึ่งก่อตั้ง สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญ ในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการเกษตรในประเทศสิงคโปร์รวมทั้งภูมิภาคใกล้เคียง โดนเกิดการทดลองการกระจายพืชชนิดมีประโยชน์ ให้ขยายกว้างไกล และหนึ่งในการทดลองที่สร้างความสำเร็จอันเก่าแก่ที่สุดรวมทั้งมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของสวนแห่งนี้ก็คือ การแนะนำการทดลองรวมทั้งการส่งเสริมการขายยางพารา จนทำให้ยางพารากลายมาเป็นพืชหลักซึ่งนำเอาความเจริญรุ่งเรืองด้านบวกให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ปี 1876 จากความเป็นมาอันยาวนาน จึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นการวิวัฒนาการของสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนแห่งอาณานิคมอังกฤษ จากดินแดนรกร้างได้กลายมาเป็นสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อันมีความทันสมัยระดับโลก โดยใช้ทั้งในเรื่องการอนุรักษ์พืชหายาก และการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ

จุดเด่นสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ คือสวนกล้วยไม้แห่งชาติ โดยมีการจัดแสดงกล้วยไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อุดมไปด้วยพืชพรรณรวมทั้งกล้วยไม้มากกว่า 60,000 ต้น อีกทั้งยังเป็นสวนซึ่งได้รับการตกแต่งในสไตล์อังกฤษเพียงแห่งเดียวในโซนภูมิประเทศเขตร้อนและยังตั้งอยู่กลางใจเมืองของประเทศสิงคโปร์อันรายล้อมไปด้วยป่าคอนกรีต

ความพิเศษอีกอย่าง คือ พิพิธภัณฑ์มรดกของสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ มีการจัดแสดงในรูปแบบ Interactive และMultimedia อีกทั้งยังมีผนังกำแพงซึ่งบอกเล่ารายละเอียดของมรดกอันล้ำค่าของสวนแห่งนี้อีกด้วย โดยจัดอยู่ในส่วนที่เรียกว่า CDL Green Gallery ใช้สำหรับจัดแสดงงานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์

สำหรับครอบครัวมีเด็กเล็กๆ เหล่าเด็กๆ จะได้สนุกสนานแบบลืมเวลา ณ สวนสำหรับเด็ก ชื่อว่า Jacob Ballas Children’s garden นอกจากความสนุกสนานแล้วเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทุกอย่างอันเกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติ อีกทั้งยังมีร้านอาหารกับร้านกาแฟ เปิดให้บริการสำหรับผู้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งเดินจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เมื่อดับความหิวและอาการกระหายน้ำแล้วก็พร้อมสำหรับกิจกรรมอันน่าสนใจต่อไป

One thought on “สวนพฤกษศาสตร์พืชพรรณประเทศสิงคโปร์

  1. สวนพฤกษศาสตร์พืชพรรณประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะดูแตกต่างจากส่วนที่เราเคยๆ เห็นกันครับ เพราะที่นี้เน้นความเป็นธรรมชาติอย่างมาก ซึ่งไม้ส่วนใหญ่ที่นำมาจัด Ligaz88 เป็นไม้ยืนต้นซะส่วนใหญ่ ทำให้ส่วนนี้มีขาดใหญ่กว่าสวนที่จัดแบบทั่วไป

Comments are closed.