Maputo-Botanical-Gardens

Maputo เป็นเมืองหลวงของประเทศ Mozambique ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา  โดยสวนพฤกษชาติแห่งนี้เพิ่งเปิดให้บริการใหม่ไม่นานหลังจากพักฟื้นไปนานกว่า 2 ปี โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า สวนพฤกษชาติ Tunduru  หรือ Vasco da Gama Garden ถูกสร้างขึ้นเมื่อในปีค.ศ.1885 โดยสมาคมการปลูกไม้ดอกพืชสวนแห่งอาณานิคม Mozambique ซึ่งสวนพฤกษชาติ Tunduru  ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ Thomas Honney ผู้ที่เคยออกแบบสวนสวยให้กับสุลต่านแห่งตุรกีและกษัตริย์แห่งประเทศกรีซ สวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างภูมิทัศน์รวมทั้งทำให้เป็นบริเวณราบลุ่มของหมู่บ้าน Lourenço Marques พืชกับเมล็ดพันธุ์ล็อตแรกที่นำมาปลูกเพื่อก่อสร้างสวนถูกนำมาจากยุโรปเกือบทั้งหมด ส่วนบริเวณประตูทางเข้าสวนมีชื่อเรียกว่า Manueline arch ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ส. 1924 ปัจจุบันนี้ภายในสวนประกอบไปด้วยสนามเทนนิส , ร้านอาหาร , ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

Maputo-Botanical-Gardens-

การฟื้นฟูสมรรถภาพของสวนพฤกษชาติ Tunduru  เสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ ประมาณ 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาเทศบาลเมือง Maputo การฟื้นฟูในครั้งนี้เป็นการแก้ไขครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งปรับปรุงเรือนกระจกเก่าและสร้างเรือนกระจกใหม่ , ปรับปรุงรั้ว ม้านั่งให้มีจำนวนมากพอต่อความต้องการ , ติดตั้งระบบน้ำให้กระจายไปทั่วทั้งสวน , สร้างห้องน้ำใหม่ , นอกจากสวนพืชพรรณต่างๆแล้วยังมีนกน้อย ผีเสื้อซึ่งบินเล่นอวดความงามไปทั่วทั้งสวนนอกจากนี้ถ้าคุณโชคดีจะเจอค้างคาวจำนวนมากที่ใช้สวนนี้เป็นที่อยู่อาศัยด้วย

สวน Tunduru มีอายุมากกว่า 1 ศตวรรษซึ่งทางเทศบาลได้ทุ่มทุนซื้อต้นไม้พุ่มไม้ดอกไม้มากมาย เพื่อทำเป็น Oasis อันเขียวขจีเงียบสงบ