Alaska-

สวนพฤกษศาสตร์ Alaska  หรือ Alaska Botanical Garden ตั้งอยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสวนอันเก็บสะสมรวบรวมพืชพันธุ์ท้องถิ่นหายากมากกว่า 1,100 สายพันธุ์ โดยตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 110 เอเคอร์ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่

เอาไว้จัดสวนสวยๆ อย่างเช่น สวนดอกไม้ , สวนสมุนไพร , สวนหิน

โดยสวนแห่งนี้เริ่มวางแผนในการก่อนสร้างตั้งแต่ปี 1983 โดยตั้งใจว่าจะสร้างเป็นสวนไม่แสวงหาผลกำไร จนเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี 1993

Alaska

ทุกวันนี้ สวนพฤกษชาติ Alaska บริเวณที่ดินส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพธรรมชาติโดยมีแนวคิดในการจัด คือ สวนซึ่งซ่อนอยู่ภายในสวนอีกที ซึ่งเชื่อมต่อกันโดยทางเดินผ่านป่าเหนือ สวนตอนนี้ประกอบไปด้วย สวนต้นไม้ยืนต้น , สวนสมุนไพร , สวน Anchorage Heritage , สวนหิน alpine , สวนดอกไม้เช้า , เส้นทางการจัดแสดงของสวน Alaska , เส้นทางเดินอันเต็มไปด้วยดอกไม้ป่า , สวนพฤกษศาสตร์สำหรับเด็กๆ ซึ่งเป็นสถานีวิจัยพัฒนาเส้นทางสุขภาพรวมทั้งเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

สวนถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี รวมทั้งมีป้ายบอกเล่าให้ความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางสำหรับคนพิการ  สามารถเข้าถึงได้ดีสำหรับครอบครัวมีเด็กเล็ก รวมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปได้ทั้งวัน แต่ก่อนไปควรตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดต่างๆให้มั่นใจเสียก่อน